Sigurður G. Gíslason héraðsdómari kveður upp úrskurð þennan.
Úrskurðarorð:
Ákæru í máli þessu er vísað frá dómi.
Málsvarnarlaun skipaðs verjanda ákærðu, Arnars Þórs Jónssonar hdl., kr.
150.000, greiðast úr ríkissjóði.
Sigurður G. Gíslason